Skanner bygg med mobilen

Publisert 21.06.2017

Nå skanner Statsbygg et helt råbygg ved hjelp av mobiltelefonen for å spare både tid, penger og miljøet.

Statsbygg tester ny teknologi på det nye veterinærbygget på Campus Ås, som er under oppføring. Med smarttelefonen skannes bygningskroppen underveis i byggeprosjektet for å få oppdaterte 3D-bilder. På denne måten kan man til enhver tid sammenligne ferdigstilt bygg med BIM-modellen og arkitektens tegninger.

Ny teknologi

BIM (bygningsinformasjonsmodeller) har lenge vært i bruk hos Statsbygg for å simulere i 3D hvordan et bygg vil fungere og om det er byggbart. Ny teknologi tar dette verktøyet et skritt videre. Ved hjelp av nye muligheter i smarttelefoner, kan et ferdigstilt område skannes for å kontrollere at byggingen er utført slik den var prosjektert i BIM-modellen. Fordelen er at eventuelle avvik kan rettes opp i prosessen før det er for sent.

I tillegg til å kvalitetskontrollere byggingen underveis, kan Statsbygg ved hjelp av skanningen hele tiden holde seg oppdatert på fremdriften i byggeprosessen, helt ned til minste detalj. Også når veterinærbygget er ferdigstilt vil disse 3D-bildene være nyttige for å se skjult infrastruktur i bygningen.

Mange fordeler

- Dette kan spare oss for mange turer til byggeplassen, og på den måten spare både tid, penger og ikke minst miljøet, sier prosjektdirektør Erik Antonsen. – I tillegg har vi full kontroll over byggeprosjektet hele veien.

Skanneverktøyet er fortsatt under utvikling. Det hele startet i 2016 som et pilotprosjekt mellom Statsbygg og Imerso, et ungt software-selskap fra Oslo, og inngår nå som en del av Statsbyggs satsingsprosjekter i byggebransjen. Nå har Statsbygg videreført samarbeidet med Imerso til 2020, og ser for seg at dette verktøyet kan brukes i de fleste byggeprosjektene i fremtiden når det er ferdig utviklet.

Testpilot

Veterinærbygget ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) brukes som testpilot for 3D-skanningen. Dette er Statsbyggs største pågående byggeprosjekt, og det eneste i sitt slag når det gjelder kompleksitet. Her skal både syke og friske dyr behandles, samtidig som det skal drives forskning. Bygget skal stå ferdig til studiestart i 2020.

Kontakt

×