Skoltesamisk museum åpnet

Publisert 19.06.2017

Det var en historisk dag i Neiden da Ä´vv Skoltesamisk museum ble offisielt åpnet.

- Vi har i nært samarbeid med museet utviklet et moderne bygg som er godt tilrettelagt for å avspeile skoltesamisk kultur og identitet, og samtidig er en åpen og inkluderende arena for alle.

Det sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, som på fredag overrakte den symbolske nøkkelen da museet ble offisielt åpnet.

Formidler kunnskap

Skoltesamene er en minoritetsbefolkning på rundt 1000 mennesker, bosatt i Norge, Finland og Russland. Ä´vv er et kulturhistorisk museum som formilder kunnskap om folkegruppens levemåte.

Bygget på 870 kvadratmeter sto ferdig i 2009 og har blitt brukt som blant annet arbeidssted, lukkede visninger og språkkurs. Etterarbeid som følge av feil, mangler og andre forhold førte til at den offisielle åpningen ble utsatt til den 16. juni 2017.

- Etter så lang ventetid er jeg stolt og glad for å kunne overlevere et så flott og viktig bygg, sier Nikolaisen.

Storstilt markering

Det ble en storstilt markering med blant andre sametingspresident Vibeke Larsen (Norge), sametingspresident Tiina-Sanila Aikio (Finland), statssekretærene Anne Karin Olli i kommunal- og moderniseringsdepartementet og Bård Folke Fredriksen i kulturdepartementet, ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen og museumsleder Honna Havas.

Publikum ble også invitert til åpningen av museets permanente utstilling Skoltelandet, en reise i skoltesamisk fortid og samtid.

Åpningsbilde
Fra venstre: sametingspresident i Finland, Tiina Sanila-Aikio; administrerende direktør Harald V. Nikolaisen og sametingspresident i Norge, Vibeke Larsen. 

Kontakt

×