Slik kan Regjeringskvartalet bli

Publisert 23.05.2017

Her er de sju løsningsforslagene i Statsbyggs plan- og designkonkurranse for nytt regjeringskvartal.

Sju prosjekteringsgrupper har siden februar i år arbeidet med å utvikle løsninger som ivaretar de mål, føringer og krav som er fastsatt i konkurranseprogrammet. Nå har de levert sine løsningsforslag anonymt. Mens juryens arbeid pågår, vet verken juryen eller noen andre hvem som står bak de ulike forslagene. Forslagene blir derfor presentert under sine motto. Se forslagene:

- Dette er den store plan- og designkonkurransen, eller arkitektkonkurranse som det gjerne kalles. Vi er ved en av prosjektets viktigste milepæler. Det er med spenning og interesse vi har mottatt forslagene, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

En jury på ni medlemmer vil vurdere de innkomne forslagene og velge ut de to beste. Høsten 2017 vil Statsbygg gå i forhandlinger med disse to om tildeling av prosjekteringskontrakten. Til slutt står man igjen med ett forslag. Det er løsningsforslaget til den gruppen som får kontrakten som vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet med nytt regjeringskvartal.

Konkurransen legger til grunn den vedtatte reguleringsplanen for området og det fastsatte rom- og funksjonsprogrammet for nytt regjeringskvartal, og prosjektets samfunnsmål er at Regjeringskvartalet skal være et effektivt departementsfellesskap med nødvendig sikkerhet i et langtidsperspektiv.

Juryen skal vurdere om konkurransedeltakerne har utarbeidet et arkitektonisk konsept og et løsningsforslag der funksjoner er fordelt og organisert på en måte som skaper gode, fleksible og effektive rammer for departementsfellesskapet, samtidig som området er tilpasset byen omkring. Området skal utformes som et levende, åpent og tilgjengelig byområde.

- Det er videre et mål å frambringe et tydelig konsept som kan gjennomføres, og samtidig er robust nok til å gi rom for endringer og bearbeidinger i den videre prosjektutviklingen, påpeker Nikolaisen.

Juryen vil vektlegge følgende tema i sin vurdering av løsningsforslagene: arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet, miljø og sikkerhet.

De sju løsningsforslagene er stilt ut i 22. julisenteret, i paviljongen i Høyblokken og her på våre nettsider.

Utstillingen

Utstillingen i 22.juli-senteret holder åpent mellom 10.00-17.00 tirsdag-lørdag, og søndager mellom 12.00-16.00. Adressen til senteret er Akersgata 42.

For flere praktistke opplysninger, se senterets hjemmesider.

×