Statsbygg i revidert nasjonalbudsjett

Publisert 11.05.2017

Statsbygg får i oppdrag å bygge om lag 100 nye boliger på Svalbard. Nye Agder fengsel skal etableres med kapasitet for 300 plasser. 

- Vi er glade for å kunne bidra til nye boliger på Svalbard, sier Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. - Befolkningen har vært vitner til omfattende ødeleggelser på grunn av flere skred. Nå kan vi starte prosessen med å planlegge byggingen av nye boliger.

I revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen en bevilgning på 28 millioner kroner til prosjektering og grunnundersøkelser som forberedelse til boligbygging på tomtene i Gruvedalen og Nedre Skjæringa i Longyearbyen. Longyearbyen var utsatt for skred i desember 2015 og februar 2017. 11 hus og om lag 20 leiligheter er totalskadet, og flere hus og leiligheter er evakuert og tatt ut av bruk.

Statsbygg har fått i oppdrag å etablere Nye Agder fengsel med kapasitet for 300 plasser. I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått en godkjenning av kostnadsrammen for bygging av Nye Agder fengsel, avd Froland og avd Mandal. Kostnadsrammen for Froland er 1.2 milliarder kroner og for Mandal 800 millioner kroner.

I budsjettet foreslås det også å fullføre forprosjektet for rehabilitering av hovedbygget til Norges Handelshøyskole, inkludert høyblokken.

Det foreslås en godkjenning av kostnadsrammen på 205,7 millioner kroner for Norsk helsearkiv på Tynset. Denne summen inkluderer tomt og kunstnerisk utsmykning.

Stortinget behandler regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Kontakt

×