To modulfengsler åpnet

Publisert 30.06.2017

Fredag 30. juni åpnet to ferdigstilte modulfengsler: Det ene på Ullersmo i Akershus og det andre i Eidsberg ved Indre Østfold fengsel.

De to fengslene ble åpnet av justisminister Per-Willy Amundsen og assisterende byggherredirektør Kristin Fevang i Statsbygg. Det nye modulfengselet på Ullersmo har 96 nye celler, mens Eidsberg har fått 85. De to åpningene gir altså en kapasitetsøkning på 181 soningsplasser på Østlandet. Statsbygg har vært byggherre for modulfengslene. 

Tidligere beregninger viser at det å bygge disse fengslene som modulfengsler er 60 og 80 millioner kroner rimeligere enn hvis de skulle bli bygd på tradisjonell måte, samtidig som byggetiden blir kuttet med et halvt år.

Slik bygges modulfengsler

I de nye fengselsavdelingene ved Eidsberg og Ullersmo er førsteetasjen bygget på tradisjonell måte. Når den sto ferdig bygget, begynte monteringen av kontor og fengselsceller.

Disse ser ut og har samme egenskaper som vanlige kontorer og celler, men ble ferdiglaget i moduler på Skanska Husfabrikken i Steinkjer. Modulene ble løftet på plass ved hjelp av heisekraner. Når alle modulene var på plass, ble fasadekledning og tak montert, og fengselet var fiks ferdig.

Kontakt

×