Utøyakaia: Oppsummering etter syv uker

Publisert 03.05.2017

Statsbygg har laget en oppsummering fra møter, befaringer og andre tiltak som er gjennomført til nå, i forbindelse med vurderingen av om Utøyakaia kan egne seg som nasjonalt minnested.

 Dokumentet ligger på vår prosjektside for Utøyakaia. 

- Så langt opplever vi at mange i lokalsamfunnet gir uttrykk for at prosessen er mer åpen og inkluderende enn tidligere, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim. Innspillene fra naboer og andre interessenter blir vektlagt i det videre arbeidet. – Vi tar sikte på å svare ut innspill kontinuerlig i prosessen og i sluttrapporten, sier Njaa Aschim.

Den endelige vurderingen skal etter planen overleveres Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15. juni.

Når arbeidet med mulighetsstudien har kommet noe lenger er planen å gjennomføre flere møter og en befaring på kaia. Det er fortsatt mulig å kontakte Statsbygg på Utoyakaia@statsbygg.no for innspill, forslag eller om noen ønsker en samtale med prosjektet.

Kontakt

×