Utstyrsinnkjøp i millionklassen

Publisert 22.09.2017

I høst har Statsbygg kjøpt utstyr som skal inn i det nye veterinærbygget på Campus Ås for nærmere 100 millioner kroner. Innkjøp av CT-maskin for stående hest markerte slutten på denne fasen av utstyrsinnkjøp.

- Nå er det meste av stort utstyr anskaffet, og vi er godt fornøyd med de kontraktene vi har inngått, sier prosjektdirektør Erik Antonsen. - Dette er utstyr som påvirker utformingen av bygget. Det er derfor viktig å sikre god koordinering med byggeprosjektet slik at utstyret passer inn, og ikke minst er det viktig med et tett samarbeid med Veterinærhøgskolen ved MNBU og Veterinærinstituttet, som skal bruke utstyret.

Blant det såkalte byggpåvirkende utstyret er det kjøpt inn maskiner for bildediagnostikk (MR, CT, røntgen etc.) for nærmere 70 millioner kroner og utstyr til destruksjon av smitte og sterilisering til rundt 40 millioner kroner.

Fra hest til katt og fisk

Utstyr for bildediagnostikk tilsvarer det som finnes på sykehus, men tilpasset dyr i svært forskjellige størrelser – alt fra hest til katt og fisk. Dette skal inn i veterinærbyggets to klinikker. Her kommer blant annet landets første CT-skanner for stående hest, noe som gjør det mulig å undersøke hesten uten å legge den i narkose. Dette er svært viktig for hestens ve og vel. For destruksjon av bakterier blir det installert hele 16 autoklaver, en slags trykkoker, for å hindre spredning av smitte. De største veier flere tonn. I tillegg skal åtte autoklaver sørge for sterilisering av utstyr.

Nå begynner arbeidet med å anskaffe løst utstyr, som utgjør mer enn 2/3 av totalinnkjøpet. Konkurransene lyses ut fra nyåret 2018 og de siste avtalene er planlagt inngått sommeren 2019. Volumet av leveranser vil komme så sent som mulig, altså vår/sommer 2020.

Les kontraktsoversikten

Kontrahering brukerutstyr

Kontakt

×