Statsbyggs vurdering av Utøyakaia

Publisert 13.06.2017

Statsbygg mener Utøyakaia kan egne seg som nasjonalt minnested. Det går fram av Statsbyggs rapport som er overlevert Kommunal - og moderniseringsministeren.

Analysen av området viser at den nordligste delen av tomten er best egnet for plassering av minnested. Visuell kontakt med Utøya, brygga og nærhet til vannet er lagt til grunn i denne vurderingen. Plasseringen ligger også skjermet og lunt for besøkende og naboer.

Rapporten vurderer også bruken av kaiområdet, trafikk, besøksmuligheter og innspill og synspunkter som er kommet frem i en bred medvirkningsprosess.

×