220 millioner til Svalbard-boliger

Publisert 15.05.2018

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge til sammen 220 millioner kroner til Statsbyggs boligprosjekt på Svalbard.

Statsbygg fikk nylig klarsignal til å bygge 60 nye boliger i Gruvedalen i Longyearbyen. Behovet har oppstått etter flere snøskred de seneste årene.

I revidert nasjonalbudsjett tirsdag 15. mai foreslår regjeringen å bevilge 150 millioner kroner til byggingen av boligene. Boligene skal finansieres som et såkalt kurantprosjekt. Det vil si at leietakerne i boligene betaler husleie, som over tid vil bli benyttet til å betale tilbake investeringsbeløpet.

Før selve boligene kan bygges må infrastruktur som blant annet vann, avløp, fjernvarme og veiadkomst på plass. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen også å bevilge 70 millioner kroner til denne typen tiltak.

- Dette er et viktig prosjekt for Svalbards befolkning og vi ser frem til å sette i gang, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

Arbeidene vil foregå i hele 2018 og et stykke inn i 2019. Etter planen skal 30 rekkehus stå ferdige før jul. Boligene skal bygges av ferdige moduler som kommer sjøveien og monteres på byggeplassen.

Rehabilitering på Røros

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett overføres også forvaltningen av statens eiendommer på Røros formelt fra Klima- og miljødepartementet til Statsbygg. Eiendommene består av 49 bygninger ved Røros kobberverk på til sammen ca. 7700 kvadratmeter. I tillegg kommer gruver og 53 installasjoner.

I budsjettet foreslår regjeringen tiltak for disse eiendommene for å sikre at de får en tilstand som tilfredsstiller myndighetenes krav til brannsikkerhet, universell utforming og HMS.

Arbeidet med istandsetting vil pågå over fire år. For 2018 foreslås det å øke bevilgningen til dette med 15 millioner kroner.

×