• Bobledekket mellom etasjene på Campus Ås gir stor miljøgevinst fordi man trenger mye mindre betong.
Skriv ut med undersider

Bli med og løys Byggfloken!

Publisert 13.09.2018

19 konsept for ei meir berekraftig bygg-, anlegg- og eigedomsnæring blir lansert i dag. 

Bygg-, anlegg- og eigedomsnæringa set årleg om for 600 milliardar kroner, men står òg for 40 prosent av dei samla klimagassutsleppa i Noreg. Byggjenæringa sysselset ein kvart million menneske, men har hatt låg produktivitetsvekst dei seinaste 20 åra.
No har Statsbygg gått saman med ei rekkje andre aktørar for å finne ut korleis det kan skapast ny og berekraftig vekst ved å gå frå lineær- til sirkulærøkonomi.

I innovasjonsprogrammet Byggfloken har deltakarane det seinaste halvåret utarbeidd ei oversikt over utfordringane i dagens verdikjede. Saman har dei utvikla 19 konsept for ei meir berekraftig næring.

Torsdag 13. september blir desse konsepta lanserte på Bankplassen 4 i Oslo. Over 300 personar er så langt påmelde.

– Eg håper prosjektet vil inspirere andre bransjar. Satsinga føyer seg inn i ein europeisk tendens der bygg-, anlegg- og eigedomsbransjen trer fram som føregangssektor på sirkulærøkonomi, seier Harald Nikolaissen, administrerande direktør i Statsbygg.

Dei 19 konsepta fell inn under hovudtemaa bestillingar, gjenbruk og berekraftig drift. Samtidig vil digitalisering vere sentralt for å drive innovasjon.

Program

12.00: Utforske konsept.
12.30: Hei, Sirkulær økonomi v/Cathrine Barth, Circular Norway. Hvis teknologi er svaret, hva er da spørsmålet? v/Sindre Østgård, Konsern. Om Byggfloken v/Mads Bruun Høy, Æra. En portefølje med mange svar v/Anett Andreassen, Statsbygg, Ida Winge Andersen, Rebuilding og Solveig Irgens, Direktoratet for byggkvalitet. Reformater v/Kirsti Strømstad, Æra.
13.10: Parallelle presentasjonar av alle konsepta.
14.30: Grønn vekst i byggebransjen v/Per Espen Stoknes, BI. Nøkkel til en bedre bestilling v/adm.dir. Harald Nikolaisen, Statsbygg.
15:30: Avslutning.

Om arrangementet

Tid: Torsdag 13. september kl. 12.00–15.30

Sted: Bankplassen 4 (tidlegare Samtidskunstmuseet)

Om byggfloken

– Nemninga floke blir brukt i innovasjonsfaget om utfordringar som verken bransje eller samfunnet kan løyse åleine. Tidlegare norske flokeprogram har mellom anna sett på nye løysingar for å redusere matsvinn, forureining og bruk av plast.

– Bak Byggfloken står Statsbygg, buildingSMART, Æra Strategic Innovation og Circular Norway og 22 andre aktørar innanfor kommersiell, offentleg og frivillig verksemd.

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×