Skriv ut med undersider

Fengselspris til Statsbygg

Publisert 10.08.2018

Statsbygg tildeles «Beste praksis»-prisen for arbeidet med å bygge fengsler billigere og raskere. 

Det er byggenæringen sin satsing Bygg21 som deler ut prisen. Statsbygg mottar utmerkelsen sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Behovet for nye fengsler fra 2015 har krevd kortere byggetid og satt fart i arbeidet med å effektivisere prosjektene. Konseptet for nye fengselsbygg ble tatt frem på fire måneder. Tiden fra plan til ferdig bygg er nå ca. 2,5 år, noe som er mer enn en halvering i forhold til tidligere prosjekter. Byggekostnadene er lavere enn for 10 år siden».

300 soningsplasser

Prisen deles ut mandag 13. august på byggeplassen for nye Agder fengsel avdeling Froland.

Her er det første bygget nå i ferd med å reise seg, grunnarbeidene er i gang og det samme er betongarbeidene. Med en kostnadsramme på oppunder 1,9 mrd. kroner vil nye Agder fengsel ha 200 soningsplasser ved avdelingen i Froland og 100 plasser ved avdelingen i Mandal.

Fengselet vil også generere mange nye arbeidsplasser når det står ferdig om to år.

Pressen er velkommen til å delta på befaringen og prisutdelingen.

Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen vil være tilstede og tilgjengelig for pressen. Det samme vil ledelsen for Kriminalomsorgsdirektoratet.

Program

1300: Befaring starter

1345: Prisutdeling med påfølgende enkel servering

1415: Markering avsluttes

Pressen og andre inviterte bes møte opp senest 12:45 slik at man rekker å ta på seg verneutstyr før befaringen starter.

Adresse: Agder fengsel avd. Froland, Kristian Birkelandsvei 20, 4820 Froland.

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×