Fengslende prisutdeling

Publisert 14.08.2018

Kostnadene er redusert og byggetiden mer enn halvert. I Froland ble Statsbygg og Kriminalomsorgen overrakt pris for arbeidet med fengselsbygg. 

Utdelingen fant sted på byggeplassen til den ene av Agder fengsels to nye avdelinger. Avdelingen i Froland vil ha 200 soningsplasser, mens avdelingen i Mandal vil ha 100. 

«Beste praksis»-prisen deles ut av byggenæringen sin satsing Bygg21. Mellom brakkerigger, sementbiler, heisekraner og et mylder av hjelmer la de under utdelingen blant annet vekt på at Statsbygg nå bygger fengsler både billigere og raskere enn før.

Juryens begrunnelse: 

«Statsbygg og Kriminalomsorgen har i samarbeid tatt grep og standardisert og industrialisert bygging av fengselsbygg, med meget god effekt på både kostnad og byggetid. Behovet for nye fengsler fra 2015 har krevd kortere byggetid og satt fart i arbeidet med å effektivisere prosjektene.

Konseptet for nye fengselsbygg ble tatt frem på fire måneder. Tiden fra plan til ferdig bygg er nå ca. 2,5 år, noe som er mer enn en halvering i forhold til tidligere prosjekter. Byggekostnadene er lavere enn for 10 år siden. Avklaringer med bruker og oppdragsgiver skjer mer effektivt.

Det er utarbeidet en veileder for standardiserte fengselsbygg som markedet forholder seg til i konkurransen. Romprogram er standardisert, med krav til arkitektur, materialer og løsninger. Grunnlaget er skalerbart slik at man får utnyttet konseptet om det er større eller mindre fengsler som skal bygges.

Standardiserte løsninger har redusert kostnader til drift og opplæring av personalet. Folk kjenner seg igjen uavhengig av sted.»

Nye Agder fengsel har en kostnadsramme på oppunder 1,9 mrd. kroner og skal overleveres Kriminalomsorgen i 2020.

×