Fire tilbud til nytt lager og deponi for radioaktivt avfall

Publisert 20.03.2018

Statsbygg har mottatt tilbud fra fire team som ønsker å utrede nytt lager og deponi for radioaktivt avfall. 

Norges nåværende kombinerte lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall (KLDRA) ligger i Himdalen i Akershus. Dette sto klart i 1998, men er allerede 60 prosent fylt opp. Beregninger viser at det vil være fullt en gang mellom 2035 og 2040. Dersom atomreaktorene i Halden og Kjeller vedtas revet vil det fylles enda raskere fordi mye av avfallet fra rivningen vil måtte lagres i Himdalen.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har derfor bedt Statsbygg utarbeide funksjonsbeskrivelser, lokaliseringsanalyse og kostnadsoverslag for et nytt kombinert lager og deponi. I februar lyste Statsbygg ut en åpen anbudskonkurranse for innhenting av konsulentteam fra hele EØS-området.

Torsdag 15. mars gikk konkurransefristen ut. Fire konsulentteam har levert tilbud. 

- Dette er en sammensatt oppgave som har behov for spisskompetanse innen flere fagfelt.  Vi er derfor svært tilfreds med at vi har fått fire tilbud i denne konkurransen, sier prosjektleder Anette Røssum Bastnes i Statsbygg. 

Evaluerer tilbudene

Statsbygg har satt sammen en intern gruppe som nå skal evaluere tilbudene.

- Gruppen har en bred faglig sammensetning fra ulike deler av Statsbyggs virksomhet. I tillegg bistår Statens strålevern evalueringen av tilbudt nukleær kompetanse, sier Bastnes. 

Dersom evalueringsarbeidet går som planlagt, vil Statsbygg tildele et av teamene oppdraget i april. 

Statsbygg skal etter planen levere sin utredning til NFD våren 2019.

 

 

Kontakt

×