Grønt lys for Svalbard-boliger

Publisert 03.05.2018

Statsbygg har fått klarsignal til å starte byggingen av boliger i Gruvedalen.

Flere snøskred har rammet Svalbard de seneste årene, noe som har resultert i boligmangel. For Statsbyggs del har skredene ført til et tap på 15 boenheter. I tillegg ligger flere statlige boliger i skredutsatt sone.

Statsbygg har derfor planlagt for 60 nye boliger i Gruvedalen i Longyearbyen. Nå har Statsbygg fått klarsignal til å starte boligprosjektet.

- Vi er glade for å kunne starte boligbyggingen nå. Da sikrer vi at fremdriften overholdes og at de første husstandene kan flytte inn på nyåret 2019, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

20 av boligene bygges for Longyearbyen lokalstyre. Totalt skal det bygges 8.000 m2 med nye boliger. De modulbaserte boligene vil bestå av 3-, 4- og 5-roms leiligheter, fordelt på seks bygg.

Arbeidet med å bygge modulene vil etter planen starte allerede i sommer. Etter en byggetid på tre måneder skal modulbyggene fra Skanska Husfabrikken skipes fra kai i Steinkjer og ankomme Svalbard etter en ukes seilas. Da starter arbeidet med å montere modulene på byggeplassen.

- På denne måten får vi bygget gode boliger på raskest mulig måte, sier Sandberg.

×