Grønt lys for nybygg i Tromsø

Publisert 22.03.2018

Statsbygg starter byggingen av nybygget for lærerutdanning ved Norges arktiske universitet til sommeren.

Statsbygg har nå mottatt oppdragsbrevet fra Universitetet i Tromsø (UiT) - Norges arktiske universitet. Dermed er alt klart for å gå i gang med det kombinerte undervisnings- og kontorbygget, som skal huse 1910 studenter og 176 ansatte ved Campus Breivika nord for Tromsø sentrum.

Byggearbeidene starter til sommeren. Nybygget skal stå ferdig i god tid før semesterstart høsten 2020.

- I dag holder lærerutdanningen og pedagogikkutdanningen til på hver sin side av Tromsø by. Med dette blir de samlokalisert, forklarer prosjektleder Per Mathisen i Statsbygg. 

Skal leie i 30 år

Nybygget er et såkalt kurantprosjekt, der Statsbygg står som både utbygger og utleier. UiT forplikter seg til en leiekontrakt på 30 år. Leiekontrakten ble godkjent av regjeringen 1. mars.

Entreprenørcompaniet Nord AS (Econor) har totalentreprise på prosjektet. Den totale kostnadsrammen er på 441 millioner kroner inkludert kunstnerisk utsmykning.

- Statsbygg vi gjennom samarbeid med universitet og entreprenør levere et energieffektivt bygg som både er funksjonelt, brukertilpasset og fleksibelt for å møte fremtidige behov, sier Mathisen.

Kontakt

×