Grunnundersøkelser i Regjeringskvartalet

Publisert 03.09.2018

Det utføres nå supplerende grunnundersøkelser i Regjeringskvartalet. Arbeidene vil pågå ut september, og det må påberegnes noe støy.

Grunnundersøkelsene utføres for å få sikkerhet i grunnforholdene for nybygg og tilkobling av eksisterende bygg. Det blir også utført miljøundersøkelser av masser på området. Det skal utføres opptak av kjerneprøver av berg i sju punkter samt 19 totalsonderinger.

Grunnundersøkelsene vil først og fremst foregå på dagtid, mens arbeidene rundt G-blokken og 22. julisenteret utføres på kveldstid.

Kontakt

×