• Dagens Universitetsmuseum i Tromsø. Foto: UiT
Skriv ut med undersider

Henning Larsen Architects skal utvikle nytt museum i Tromsø

Publisert 18.06.2018

Med en rekke kulturbygg på CV-en skal et av Nordens fremste arkitektfirmaer planlegge nye Tromsø museum – Universitetsmuseet. Sammen med blant annet lokale arkitekter fra ishavsbyen. 

Statsbygg har valgt prosjekteringsgruppen som skal utvikle det nye museet i Tromsø. 10 grupper leverte inn tilbud i konkurransen.

Danske Henning Larsen Architects, et av Nordens ledende arkitektfirmaer, står bak vinnertilbudet. Med seg har de lokale Borealis Arkitekter, som har over 40 års erfaring fra byggeprosjekter i Tromsø. Også COWI, SLA og Expology er med i gruppen.

- Gruppen vil se på ulike løsningsalternativer. De vil jobbe tett med UiT Norges arktiske universitet, som eier museet. De fysiske rammene for museet skal avklares i en egen reguleringsprosess der vi som forslagstiller vil ha en tett dialog med Tromsø kommune, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

Klart best på kvalitet

Det viktigste tildelingskriteriet i konkurransen har vært kvalitet, og Statsbygg har lagt vekt på overføringsverdi fra tidligere prosjekter til arbeidet som nå skal gjøres med det nye museet i Tromsø.

- Vi har særlig sett etter noen som har ledet og koordinert store og komplekse prosjekter med de samme funksjonene som museet i Tromsø skal ha, og som kan ta med seg denne erfaringen. I tillegg har erfaring med tegning og prosjektering av kulturbygg vært viktig. På disse punktene var vinnergruppen klart best, sier Lyssand Sandberg.

Henning Larsen står blant annet bak konserthuset Harpa i Reykjavik, Umeå kunstmuseum og Mosegaard museum i Aarhus. De er involvert i en rekke store byggeprosjekter verden over og har tegnet det nye veterinærbygget på Campus Ås, et av Statsbyggs største byggeprosjekter.

Milliardprosjekt

Sammen med UiT Norges arktiske universitet vil prosjekteringsgruppen nå gå i gang med å utvikle og designe et bygg for en samlokalisering av virksomheten til Tromsø museum – Universitetsmuseet, som i dag består av fire utstillingsarenaer. I dette ligger også en innledende mulighetsstudie som grunnlag for reguleringsarbeid, skisse- og forprosjektet.

Det planlagte museet er på maksimalt 19.700 m2. Kostnadsrammen er på om lag 1,5 milliarder kroner.

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×