Hull i muren på Botsen

Publisert 26.07.2018

Statsbygg skal rehabilitere taket på Oslo fengsel avdeling A, kjent som Botsen. Da er det nødvendig å ta hull i muren for å slippe anleggstrafikken inn. Prosjektet blir ferdigstilt i 2020. 

Prosjektet omfatter full rehabilitering av taket med gesimser, takkonstruksjoner, skorsteiner, piper og lynvernanlegg. Det skal også vurderes om loftskonstruksjoner skal isoleres for å hindre varmetap og isdannelse på taket. Det er en god del arbeider som er sesongbetonte, som f.eks. murerarbeid. Dette betyr at det ikke er planlagt arbeider om vinteren. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.

Vernet

Istandsettingen av taket er en forutsetning for at bygningene kan bevares. Hele det gamle Botsfengslet med området innenfor ringmuren er fredet i med bakgrunn i Justisdepartementets landsverneplan. Dette omfatter også «Egonporten» og Egon Olsens allé. Fredningen skal sikre landets eneste botsfengsel og det komplette fengselsanlegget med sitt monumentale uttrykk for ettertiden.

Prosjektet tar hensyn til Botsfengselets antikvariske verdi. Av kulturminnehensyn skal det gjøres færrest mulige inngrep i bygningens originale og verneverdige elementer. Steinbekledningen på muren er tatt ned stein for stein, merket og lagret for gjenoppbygning i 2020. Bygningens høye verneverdi gjør at alle originale bygningsdeler og overflater beskyttes mot skader under arbeidene. Planlegging av arbeidene er gjennomført i tett samarbeid med antikvariske myndigheter.

Lekeplassen stengt

På grunn av nødvendig anleggstrafikk er lekeplassen ved Åkebergveien stengt. Den vil gjenåpnes når taket er ferdig rehabilitert i 2020. Nærmeste lekeplass er Grønlandspark og Klosterenga.

Kontakt:

×