I gang med Svalbard-boliger

Publisert 21.08.2018

Med store stålrammer som reiser seg begynner Statsbyggs boligprosjekt for alvor å bli synlig i Longyearbyen. Og snart kommer rekkehusene sjøveien fra Steinkjer. 

De nye boligene skal settes sammen av ferdige modulbygg fra Skanska Husfabrikken i Steinkjer. Modulene skipes fra kai og vil ankomme Svalbard etter en ukes seilas.

De første modulene er ventet den første uken i september. De skal da monteres på store stålkonstruksjoner, som nå er blitt pælet ned i grunnfjellet.

Statsbygg har mål om at 30 boliger skal stå ferdig før jul. Boligene er fordelt på tre rekkehus med 10 boenheter hver.

- Det er et tøft tidsskjema, men vi skal få det til uten at det på noen måte går på bekostning av hverken sikkerhet eller kvalitet, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg.

Startet i sommer

Arbeidene på Svalbard startet i juni etter at prosjektet ble bevilget til sammen 220 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Siden oppstarten i sommer har Statsbygg blant annet tilpasset terrenget og forberedt en voll, som skal fange opp vann som kommer rennende ovenfra. Denne uka starter arbeidet med å legge fjernvarme.

Framover skal veien i området utvides og det skal legges rør til vann og annen infrastruktur.

- Det er viktig at dette er på plass for de respektive modulbyggene når de ankommer slik at monteringen går raskest mulig, sier Lyssand Sandberg.

Fakta om prosjektet

- Statsbygg skal bygge 60 boliger på til sammen 8.000 kvm i Gruvedalen i Longyearbyen. 

- De modulbaserte boligene vil bestå av 3-, 4- og 5-roms leiligheter, fordelt på seks bygg.

- Alle boligene vil stå ferdig i løpet av 2019.

- Prosjektet har bakgrunn i boligmangelen som er oppstått på Svalbard etter flere snøskred de seneste årene. For Statsbyggs del har skredene ført til et tap på 15 boenheter. I tillegg ligger flere statlige boliger i skredutsatt sone.

×