Idrettshøgskolen i ny drakt

Publisert 01.03.2018

På Sognsvann har Idrettshøgskolen tatt i bruk 16 000 nyoppussede kvadratmeter, sammen med    1 500 kvadratmeter nybygg. Rehabiliteringene og byggingen har skjedd mens skolen har vært i full drift.

De nye lokalene ble offisielt åpnet 27. februar da Statsbyggs byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg overleverte lokalene til Kunnskapsdepartementet. Departementet stiller lokalene til disposisjon for Norges idrettshøgskole ved rektor Lars Tore Ronglan. Før overleveringen var det stupeoppvisning i svømmehallen.

Verneverdig

-Prosjektet har hatt en kostnadsramme på 909 millioner kroner, forteller prosjektleder Erik Johansen i Statsbygg.         - Svømmehallen på høgskolen er totalfredet på grunn av  sin tidstypiske arkitektur. På gymbyggene er fasadene vernet. Prosjektet er derfor gjennomført i tett og godt samarbeid med både riksantikvar og byantikvar, forklarer Johansen.

Den fredet svømmehallen er nå totalrehabilitert, og har fått nytt 25-meters svømmebasseng. Høgskolen har også fått ny og utvidet kantine med nytt kjøkken, og ett nytt kontorbygg på 800 kvadratmeter, bygget på taket av den eksisterende bygningsmassen.

Energi og miljø

Gymsaler og svømmehaller krever mye oppvarming. Energibesparelser har derfor vært et viktig mål i prosjektet. Ny innvendig isolering gjør at byggenes energibehov er betydelig redusert. Svømmehallen og gymbyggene har i tillegg fått nye skrå glassfasader med innebyggede persienner som gir lavere U-verdi og mindre solinnstråling, og dermed ytterligere lavere energibehov til kjøling.

Det er anlagt en Energibrønnpark med 97 energibrønner som er 300 meter dype, i kombinasjon med varmepumper. Energibrønnene vil dekke mesteparten av varmebehovet i de rehabiliterte arealene. Totalt yter energiparken ca. 1 200 kW varmeenergi. Om sommeren kjøles bygget med frikjøling ved at varmeenergien pumpes tilbake i energibrønnene.

Kontakt

×