Jakter gode miljøalternativ

Publisert 23.10.2018

Statsbygg leter i studentmiljøer når oversikten over mer miljøvennlige byggevarer nå skal oppdateres.

Noen av materialene som brukes i byggebransjen inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.

Alle virksomheter som håndterer slike stoffer er pålagt å ha en oversikt over disse i et stoffkartotek. Kan man velge mindre skadelige alternativer uten urimelig kostnad eller ulempe, skal man foreta en såkalt substitusjonsvurdering.

- Et av Statsbyggs hovedmål innen miljø er å unngå helse- og miljøskadelige stoffer. Derfor ønsker vi å oppdatere substitusjonsvurderingene våre slik at vi i enda større grad kan benytte oss av miljøvennlige produkter i byggene våre, sier direktør for faglig ressurssenter Anders Fylling i Statsbygg.

Statsbyggs erfaring på dette området er at denne typen vurderinger gjøres for sjelden, og at de ofte er basert på mangelfull informasjon.

- Etter å ha laget en oversikt over hele porteføljen vår ser vi behov for ytterligere informasjon om mulige alternativer for en lang rekke produkter. Slik kan vi bli enda mer miljøvennlige.

Søker studenter

Her kommer nå en studentoppgave inn i bildet.

I første omgang åpner Statsbygg for å tilby en prosjektoppgave med veileder, og håper at dette tross kort søknadsfrist kan vekke interesse blant bygg- og miljøstudenter. Oppgaven kan også videreføres som masteroppgave dersom det er ønskelig.

Oppgaven vil passe godt for ingeniørstudenter, og også for studenter innen f.eks. yrkeshygiene, biologi, HMS/SHA og lignende.  

- Arbeidet vil blant annet bidra til prosjekteringsgrunnlaget for det nye regjeringskvartalet og andre viktige byggeprosjekter rundt om i landet. Her er det mulig for en engasjert student å kunne påvirke miljøarbeidet i statlige byggeprosjekter allerede fra skolebenken.

Søknadsfristen er 1. november. Alternativt vil Statsbygg gjennomføre arbeidet på andre måter i nær fremtid.

Fyll ut søknadsskjema

Har du lyst til å skrive denne oppgaven?

1: Last ned og les oppgavebeskrivelsen

2: Last ned søknadsskjema og

3: send søknadsskjema til studentoppgaver@statsbygg.no

×