Nybygget ved Framsenteret åpnet

Publisert 22.08.2018

Assisterende byggherredirektør Kristin Fevang i Statsbygg overleverte bygget til klima- og miljøminister Ola Elvestuen under den offisielle åpningen i Tromsø. 

Klima- og miljøministeren stilte i sin tur nybygget til disposisjon for leietagerne ved senterleder Anne Husebekk.

Framsenteret er en videreføring av Polarmiljøsenteret. Den opprinnelige bygningen er på 14.800 m² og ble tatt i bruk i 1998.

Den nye bygningen inneholder kontorer, laboratorier og møterom. Den er bygget parallelt med og på sørsiden av eksisterende bygg og har et bruttoareal på 9454 m². Et atrium i glass knytter den nye og den gamle bygningen sammen. Kostnadsrammen for prosjektet er på 510 millioner kroner.

Gjennom den planlagte utvidelsen blir flere av institusjonene med tilhørighet i Framsenteret samlokalisert.

Prosjektet er et pilotprosjekt i "Framtidens byer", og er prosjektert og bygget som passivhus.

×