Rammeavtalar om bemanningstenester

Publisert 08.01.2018

Statsbygg har inngått parallelle rammeavtalar om bemanningstenester med selskapa Bjørg Fjell AS, Manpower AS og Personalhuset Staffing Group AS. 

Rammeavtalane gjeld for områda Oslo med omland, Porsgrunn og Trondheim. Avtalane skal dekkje behova Statsbygg har for vikarar og mellombels bemanning innanfor merkantile fag som lønn, økonomi/controller, rekneskap, prosjektstøtte, dokumentforvaltning, sentralbord og resepsjon.

Rammeavtalane varer i tre år, med opsjon på forlenging i eitt år.

Kontaktpersoner

×