Skal planlegge samisk teater og skole

Publisert 26.06.2018

Statsbygg har fått i oppdrag av regjeringen å planlegge samlokalisering av det samiske teatret Beaivváš og Samisk videregående skole i Kautokeino. 

Både skolen og Beaivváš har lenge hatt behov for nye bygg. Regjeringen har besluttet å legge samlokalisering av de to institusjonene til grunn for videre planlegging. Statsbygg har fått i oppdrag å foreta videre avklaringer av prosjektet.

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš ble først etablert som en frigruppe i 1981. I 1987 ble Beaivváš stiftet som aksjeselskap og kulturinstitusjon. I 1991 ble teateret lagt inn som fast post på det norske statsbudsjettet, og i 1993 ble Beaivváš definert som en av Norges nasjonale teaterinstitusjoner.

Samisk videregående skole og reindriftsskole har røtter tilbake til 1952, da Statens heimeyrkesskole for samer ble opprettet. I 1988 ble denne skolen slått sammen med Statens reindriftsskole. Den samiske videregående skolen i Kautokeino er den eneste som gir tilbud i de samiske studietilbudene reindrift, duodji og arktiske matfag.

×