Søker team til å forme minnestedet etter 22. juli

Publisert 23.01.2018

Statsbygg ønsker tilbud fra team som vil formgi og prosjektere minnestedet etter 22. juli ved Utøyakaia i Hole kommune. 

Statsbygg har nå lyst ut invitasjon til en åpen anbudskonkurranse. Vi ønsker tilbud fra tverrfaglige team på inntil fire personer, hvorav én landskapsarkitekt. Øvrig fagkompetanse står teamet fritt til å sette sammen selv. Kompetansen kan for eksempel være innen arkitektur, kunst eller kulturhistorie.

Statsbygg inviterer interesserte tilbydere til et informasjonsmøte om oppdraget. Møtet holdes på Statsbyggs hovedkontor torsdag 25.01. klokken 14.30.

Teamene må levere tilbud innen 26. februar. Statsbygg vil velge team ut fra sammensetning, referanseprosjekter og oppgaveforståelse. Det skal ikke tegnes løsningsforslag som en del av tilbudet. Utformingsfasen starter etter at teamet er engasjert.

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli skal etableres ved Utøyakaia i Hole kommune. Statsbygg har fått i oppdrag å utarbeide skisseprosjekt og reguleringsplan. Oppdraget gjelder utforming av minnested og tilhørende omgivelser på kaia. Utformingen skal gi et verdig og vakkert minnested med kunstneriske kvaliteter. Det skal være et sted for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper samt nåværende og framtidige generasjoner.

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin- basen og TED-basen. 

×