Statsbygg er årets lærebedrift

Publisert 05.12.2018

Etter å ha mangedoblet antall lærlinger på to år ble Statsbygg i dag kåret til statens beste lærebedrift 2018. 

Prisen ble delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, som var full av lovord om Statsbyggs innsats på feltet.

- Staten skal gå foran i arbeidet med å rekruttere lærlinger, og Statsbygg er et eksempel til etterfølgelse for andre statlige virksomheter. Det er viktig for at flere unge skal få fullført utdannelsen sin og for at vi skal få bygget god kompetanse. Derfor må alle bidra i en felles innsats, sa Mæland.

Ifølge juryen har Statsbygg lagt til rette for alle lærlingene sine på en spesielt god måte. Statsbygg har etablert en egen satsing på lærlinger i byggdrifterfaget, som nå er spredt til Statsbyggs fem regionkontor. Dette har gjort Statsbygg i stand til å mangedoble antall lærlinger i løpet av to år.

- Gode ordninger for lærlinger er avgjørende i byggenæringen. Denne prisen bekrefter at arbeidet vårt holder et høyt nivå og inspirerer oss til fortsatt satsing, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

13 lærlinger i Statsbygg

Den nyeste oversikten på landsbasis viser at det i fjor var i overkant av 1000 lærlinger i staten.

Statsbygg har i dag 11 lærlinger i byggdrifterfaget. I tillegg har Statsbygg siden 2007 kontinuerlig hatt to lærlinger i IKT- og servicefaget. Fem av lærlingene var til stede under dagens overrekkelse.

Juryen fremhever blant annet dette om Statsbyggs lærlingearbeid:

- Målrettet innsats for å rekruttere lærlinger innen flere ulike lærefag.

- Solid satsing på å skape gode læringsforhold for lærlinger i ulike regioner.

- Initiativ til å opprette juniorstillinger for å synliggjøre lærlingenes kompetanse etter endt læretid i Statsbygg.

Om prisen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet etablerte en pris for beste statlige lærebedrift i 2016.

Formålet med prisen er å fremme arbeidet med å øke antallet lærlinger i staten og gjøre arbeidet med å rekruttere lærlinger kjent for statlige virksomheter.

Juryen har bestått av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat).

Prisen for årets statlige lærebedrift er 10 000 kroner og et diplom.

×