Statsbygg starter tomtesøk i Bergen

Publisert 25.08.2018

Statsbygg starter nå søk etter tomt i Bergen for å samlokalisere Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har gitt Statsbygg oppdraget med å utrede bygging av et formålsbygg for samlokalisering i Bergen og nå er tomtesøket annonsert. Statsbygg skal kjøpe tomten og også være byggherre for et mulig kommende byggeprosjekt.

Tomten må ha bestemte kvaliteter. Den skal ligge sentralt i Bergen, avgrenset mellom Hegreneset, som ligger nord for sentrum, og Laksevåg vest for sentrum. Tomten må ha et utbyggingspotensiale på minimum 40.500 kvm BTA, og dermed en antatt tomtestørrelse på om lag 10 dekar.

Tomten vil bli vurdert etter mange kriterier. Noen av kriteriene er blant annet nærhet til Universitetet i Bergen og andre relevante fagmiljøer, nærhet til sjø og dypvannskai og nærhet til kollektivtransport. Grunnforhold og infrastruktur som vei, vann og avløp har også betydning.

Både bebygde og ubebygde tomter vil bli vurdert.

Det vil bli lagt til grunn en totalvurdering av tomtene der kvaliteten, kostnadene og tidsbruk blir viktig.

Interessenter må ta kontakt med Statsbygg innen mandag 24. september 2018.

×