• Geir Torsæter i Statsbygg (t.v.) og Fredrik Nilsen i OBAS Vest.

Statsbygg vant Gullhammeren

Publisert 17.10.2018

Prisen for beste samhandling gikk til Statsbygg og OBAS Vest da Gullhammeren 2018 ble delt ut i Oslo onsdag.

Statsbygg og entreprenøren OBAS Vest får prisen for rehabiliteringen av Universitetsmuseet i Bergen – De naturhistoriske samlinger.

I juryens begrunnelse legges det vekt på at prosjekt har vært komplekst og teknisk utfordrende. Totalentreprenør og viktige underleverandører ble derfor tidlig koblet inn i prosjektet, som er gjennomført i tett samarbeid mellom Statsbygg, OBAS Vest og Universitet i Bergen:

«Et suksesskriterium for å lykkes med dette har vært åpenhet og tillit mellom alle parter.. Prosjektlederne Geir Torsæter hos Statsbygg og Fredrik Nilsen hos OBAS Vest har sammen utviklet fremragende samspill ved rehabilitering av Universitetet i Bergen – De naturhistoriske samlinger».

Fredet bygning

Arbeidene ved museet startet i 2014. Målet har vært å rehabilitere den fredede bygningen fra 1865 i størst mulig grad til opprinnelig stand. Samtidig er inneklimaet betydelig forbedret.

Statsbygg overleverte bygget til Universitetet i Bergen i august i år. Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med Riksantikvaren. For tiden foregår det prøvedrift fram til museet åpner neste sommer.

Ministeren delte ut prisen

Det er bransjesamarbeidet Bygg21 som står bak Gullhammeren. I alt ble det kåret vinnere i fem ulike kategorier.

Gullhammerne ble delt ut under arrangementet Det Norske Byggemøtet av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleder Sissel Leire i Bygg21.

Om Gullhammeren

- Gullhammeren 2018 er innstiftet for å synliggjøre gode eksempler på personer, prosjekter og virksomheter som bidrar til å bringe bygge- og eiendomsbransjen framover. 

- De fem vinnerne er plukket ut blant et stort antall kandidater i de fem kategoriene der bransjesamarbeidet Bygg21 etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utreder og deler Beste praksis for prosjekter i bygge- og eiendomsbransjen: Plan- og byggesak, samhandling, kvalitet og bærekraft, kompetanse og industrialisering.

- Nominasjonen har skjedd ved at fem arbeidsgrupper av erfarne bransjefolk, som har utredet Beste praksis på de fem områdene, også har fungert som jury.

×