• Adm.dir. Harald Nikolaisen i Statsbygg og regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten i Skatteetaten

Statsbyggs skattesamarbeid gir millioner

Publisert 16.08.2018

Statsbyggs samarbeid med skattemyndighetene stenger useriøse firmaer ute fra byggeplassen og gir millioner i statskassen. 

Med en rekke tydelige krav og tiltak har Statsbygg i flere år gått foran for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i byggebransjen.

Blant tiltakene som gir svært gode resultater er Statsbyggs samarbeidsavtale med Skatteetaten. Her blir firmaer med utestående skatter og avgifter utestengt fra byggeplassen til de gjør opp for seg.

Siden samarbeidet startet i 2017 er 26 firmaer blitt utestengt og mer enn 12 millioner kroner betalt inn til skattemyndighetene.

- Dette virker. Vi ser at utestengelsene har en klar avskrekkende effekt. Og de aller fleste som stenges ute, gjør opp for seg, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Hvert år koster arbeidslivskriminalitet det norske samfunnet 28 mrd.

Under Arendalsuka i dag er Statsbygg en av flere store aktører som diskuterer hvordan man kan luke ut de kriminelle og gjøre hverdagen lettere for seriøse bedrifter.

- Vi ber politikerne vurdere hva som kan gjøres for å gi bedre tilgang til relevant informasjon. For eksempel vil bedre tilgang til konkursregistret hjelpe oss. Det samme vil mindre strenge regler for Skatteetatens taushetsplikt, sier Nikolaisen.

×