Utøyakaia: Åpent møte 16. januar

Publisert 16.01.2018

Statsbygg inviterer til informasjonsmøte om arbeidet med å etablere et nasjonalt minnested etter terrorangrepet 22. juli 2011 på Utøykaia. Møtet holdes i aulaen på Sundvollen oppvekstsenter, tirsdag 16. januar klokken 19.00. Alle er velkomne! 

På møtet gir Statsbygg informasjon om rammene for oppdraget og hensikten med planarbeidet som er satt i gang. Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Statsbyggs forslag til planprogram er sendt på høring. Innspill til dette planprogrammet må sendes skriftlig til: postmottak@statsbygg.no, merket: «2017/1219 Nasjonalt minnested ved Utøyakaia- innspill». Frist for innspill er 9. februar 2018.

Planprogrammet, annen nyttig informasjon og dokumenter, finner du på prosjektets sider.

Kontaktpersoner

×