Skriv ut med undersider

Utreder nytt anlegg for radioaktivt avfall

Publisert 13.02.2018

Statsbygg har lyst ut åpen anbudskonkurranse for et nytt kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall.

Norges nåværende lager og deponi for lav- og mellomaktivt avfall ligger i Himdalen i Akershus. Dette sto klart i 1998, men er allerede 60 prosent fylt opp. Beregninger viser at det vil være fullt en gang mellom 2035 og 2040. Dersom atomreaktorene i Halden og Kjeller vedtas revet vil det fylles enda raskere fordi mye av avfallet fra rivningen vil måtte lagres i Himdalen.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har derfor bedt Statsbygg utarbeide funksjonsbeskrivelser, lokaliseringsanalyse og kostnadsoverslag for et nytt kombinert lager og deponi. Statsbygg har nå lyst ut en åpen anbudskonkurranse for innhenting av konsulentteam fra hele EØS-området.

Konkurransen er lyst ut i Doffin og TED. Frist for å gi anbud er 15. mars 2018. Anskaffelsen foregår via Mercell-portalen.

Statsbygg skal etter planen levere sin utredning til NFD våren 2019.

Kontakt

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
Gjermund Jappée
Kommunikasjonsrådgiver
Mob. 41512178
Send e-post
×