Nytt regjeringskvartal er også byreparasjon

Publisert 13.02.2018

Det nye regjeringskvartal skal ikke bare by på et effektivt departementsfelleskap med distinkte bygninger og en flott regjeringspark. Det vil også være en gedigen byreparasjon.

- Rundt regjeringskvartalet er det i dag noen av Oslos aller dårligste byrom. Y-blokken er blant annet en bidragsyter til dette der den sperrer og ødelegger sikt- og ganglinjer. Med de grepene som vi har tatt i reguleringsplanen og vi tilrettelegger for i skisseprosjektet, vil dette bli betydelig forbedret, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen. - Oslo kommune har bestemt seg for å flytte hovedbrannstasjonen, og ved å senke Ring 1, rive Y-blokken, rive brannstasjonen og modulere de nye bygningene, får man ikke bare et effektivt og sikkert departementsfelleskap i distinkte bygninger, men også en gedigen byreparasjon.

  

Fra venstre: Regjeringsparken og A-blokken, og Y-blokka over ring 1

- Vi får flotte byrom og en klar forbedring av den urbane situasjonen. Det blir åpent, hyggelig og menneskevennlig, sier Jørgensen.

  

Ring 1, og ring 1 slik den er i dag

   
Fra venstre: Eva Kolstad gate, og Eva Kolstad gate slik den er i dag

- Ring 1 ved Møllergata, Hospitalsgata, Eva Kolstads gate og bybildet nedenfor Trefoldighetskirken og Deichmanske bibliotek blir helt endret – til det radikalt bedre. Det blir rett og slett mye bedre å oppholde seg her og er et klart bilde på hvordan prosjektet gir noe tilbake til byen, avslutter prosjektdirektøren.

Ny fase

Prosjekt nytt regjeringskvartal er nå i en ny fase: skisseprosjektet. Nå skal vinnerforslaget fra plan- og designkonkurransen utvikles, forbedres og konkretiseres. Skisseprosjektet skal etter planen leveres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sommeren 2018.

Kontakt

×