Anbefaler Dokken-tomter

Publisert 20.12.2018

Regjeringen vil jobbe videre med tre tomter på Dokken i forbindelse med Havforskningsinstituttets og Fiskeridirektoratets nye bygg i Bergen.

- Vi tar nå enda ett steg videre i arbeidet med å samle Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i ett bygg. Statsbygg anbefaler tre tomter på Dokken, og disse tomtene vil vi gå videre med, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Regjeringen bestemte i fjor høst å gå videre med en utredning som innebærer at Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal samles i et nybygg i Bergen.

Statsbygg fikk i oppdrag å lete etter mulige tomter. Statsbygg har vurdert 11 tomter. Anbefalingen er at tre tomter på Dokken bør være med videre.

- Valg av Dokken-området vil kunne gi muligheter for ny og spennende byutvikling i Bergen, sier Nesvik.

De tre Dokken-tomtene er eid av Bergen kommune. Tomtene som videreføres vil vurderes med hensyn til kostnader, fremdrift og risiko.

Du kan lese hele rapporten her:

Lokaliseringsanalyse Statsbygg.pdf

Kontakt

×