Dørene åpnet for Norsk helsearkiv på Tynset

Publisert 04.06.2019

Norsk helsearkiv på Tynset er unikt i verden. Nå er deres nybygg på Tynset offisielt åpnet.

Statsbygg har vært byggherre for Helsearkivet på oppdrag både fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet. Under åpningen ble derfor oppgavene delt slik at helseminister Bent Høie holdt tale, mens Statsbyggs sektordirektør Beate Bomann-Larsen  overleverte bygget til kulturminister Trine Skei Grande. Kulturministeren stilte på sin side lokalene til disposisjon for Arkivverket ved riksarkivar Inga Bolstad.

Unik virksomhet

Helsearkivet skal motta pasientarkiv fra hele spesialisthelsetjenesten i Norge, og samle dette til ett, nasjonalt helsearkivregister. Det er unikt i verdenssammenheng. Og bygningen er spesialdesignet for nettopp dette formålet.

Helseopplysninger skal bevares i ubegrenset tid, og digitalisering vil føre til økt tilgjengelighet av det papirbaserte pasientarkivmaterialet. Arkivet skal ha kapasitet til mottak, digitalisering og digital bevaring av inntil 100 000 hyllemeter pasientmateriale. Etableringen av Norsk helsearkiv og helsearkivregisteret er en viktig satsing for å fremme medisinsk og helsefaglig forsking.

Månedens miljøbygg

Nybygget er på rundt 2.500 kvadratmeter i to etasjer og de framtredende materialene er stål, betong og massivtre. Bygningen har oppnådd klimamålene satt for prosjektet med god margin. Statsbygg gjorde et grundig arbeid med å bearbeide arealene til et effektivt bygg rundt kjernefunksjonene og å skille ut arealene med strenge brannkrav. Helsearkivet ble kåret til månedens prosjekt av Grønn Byggallianse i april 2019.

Å oppnå klima- og arealkrav var sentralt i konkurranseutformingen, og valg av totalentreprenør. HENT vant fordi de viste hvordan de ville nå klimamålene ved arealoptimalisering, gode enkeltvalg, og en særskilt god hybridløsning mellom massivtre, stål og betong. Klimagassutslippet for det ferdige bygget er totalt sett redusert med nesten 60 prosent sammenlignet med referansebygget. Dette har vært mulig samtidig som bygget er utformet med høye krav til brannsikkerhet, fysisk sikring og adgangskontroll både rundt og i selve bygget.

Nybygget for Norsk helsearkiv på Tynset har kostet rundt 165 millioner kroner. Totalentreprenøren Hent AS har hatt med seg Lusparken arkitekter AS og Norconsult AS som teknisk rådgiver.

Kontakt:

Vibeke Norum
Prosjektleder
Mob. 90224768
Send e-post
Stig Petter Pettersen
Spesialrådgiver
Mob. 99561535
Send e-post
×