Ett skritt nærmere bygging

Publisert 13.02.2019

Statsbygg har overlevert skisseprosjektet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er nå i gang med forprosjektet for det nye regjeringskvartalet.  

Vinnerforslaget fra plan- og designkonkurransen i 2017, Adapt, er i skisseprosjektfasen videreutviklet, forbedret og konkretisert.

Byggestart 2020

- Vi har ferdigstilt skisseprosjektet og er i gang med forprosjekt. Det er forprosjekt, sammen med den eksterne kvalitetssikringsrapporten, som er grunnlaget for behandling i Stortinget. Hvis de folkevalgte gir sin støtte til planene, ser vi for oss byggestart i 2020, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.

Før den tid blir det riving av de skadde bygningene fra terrorudåden i 2011. S-blokken ble revet for noen år siden. I vår starter rivningen av R4, og deretter skal Y-blokken rives.

I høst gikk regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, ut og sa at det nye regjeringskvartalet skal bli åpent, trygt og grønt, og at det skal være en nedjustert og trinnvis utbygging.

Mindre B-blokk

- Det har vi tatt hensyn til i skisseprosjektet. Den sydlige delen av B-blokken er redusert med ca. 7.000 m², og vi legger opp til en utbygging med tre byggetrinn. I første byggetrinn vil vi bygge kjeller, A-blokk og D-blokk og rehabilitere H-blokken, sier prosjektets direktør, Knut Jørgensen.

- Slik vi ser det nå lyser vi ut kontrakter for hvert bygg, inkludert kjelleren, i første byggetrinn, påpeker Jørgensen.

Tilpassingen til bybildet

I skisseprosjektet har Statsbygg og prosjekteringsgruppen Team Urbis vært opptatte av å utvikle gode løsninger innenfor blant annet funksjon, tekniske anlegg og byrom. - Vi har også vært opptatte av tilpassingen til bybildet og særlig langs Møllergata.

Bygningsvolumene er blitt redusert og trukket tilbake fra eksisterende bebyggelse som totalt sett gir bedre lys- og vindforhold i byrommene, avslutter Knut Jørgensen.

Kontakt

×