Frokostmøte om nytt regjeringskvartal

Publisert 25.02.2019

Statsbygg inviterer leverandørbransjen til informasjonsmøte onsdag 6. mars kl. 08.00 om gjennomføring av byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal. 

På informasjonsmøtet vil Statsbygg presentere prosjektet, kontraktstrategien, kontraktinndeling, vederlagsmodell og overordnet organisering.

Byggetrinn 1 inneholder bygging av A-blokken, D-blokken, kjeller, Ring 1 og perimetersikring, samt rehabilitering av H-blokken og Møllergata 19.

Det vil også bli gitt en orientering om delprosjektet RKV Energiforsyning og kontraktsstrategi for dette. Prosjektet omfatter en sjøvannsbasert energiløsning for nytt regjeringskvartal.

Informasjonsmøtet avholdes i Statsbyggs lokaler i Biskop Gunnerus gate 6 i Oslo onsdag 6, mars.

Tidspunkt for presentasjonen er 08:00 – 10:00. Kaffe og frokost serveres fra 07:30.

Vi ber om at de som er interessert i å delta, registrerer sin interesse på e-post til Marian Sørlie Johansen innen tirsdag 5. mars kl. 11.00, slik at vi kan forhåndsregistrere deltakere og få en oversikt over antall deltakere. Husk å medbringe legitimasjon.

Kontakt:

×