God styring i Statsbygg

Publisert 18.03.2019

Samlet sett er Statsbyggs prosjekter de seneste fem årene gjennomført under styringsrammen. 

Statsbygg ferdigstilte 12 prosjekter i 2018. Samtidig hadde 20 nye prosjekter oppstart i 2018. De fem siste årene har Statsbygg totalt avsluttet 88 byggeprosjekter med en samlet styringsramme på 14,7 milliarder kroner.

-Våre prosjekter er de seneste fem årene gjennomført innenfor 97 prosent av styringsrammen gitt til prosjektene. Det betyr en innsparing i forhold til styringsrammen på 460 millioner kroner, forteller administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Ser man prosjektene i forhold til kostnadsrammen vedtatt i Stortinget eller av regjeringen, har Statsbygg gjennomført alle prosjektene innenfor 88 prosent av kostnadsrammen. Det representerer en innsparing i forhold til vedtatt ramme på 1,96 milliarder kroner over fem år.

Nikolaisen minner om at kostnadsrammen omfatter store usikkerhetsavsetninger. - Det er tegn på god styring at disse ikke benyttes. Styringsrammen er derimot satt med en femti prosent sannsynlighet for å være riktig. At alle prosjekter samlet sett ligger under styringsrammen, er god styring, understreker han.

Antallet prosjekter som er ferdigstilt de seneste årene varierer fra 24 i 2014 til 12 i 2018. De seneste årene preges av de store prosjektene som Nasjonalmuseet, Campus Ås og Livsvitenskapsbygget. I 2020 starter etter planen byggingen av Regjeringskvartalet.

Kontakt:

×