Viktig steg mot Blått bygg

Publisert 13.08.2019

Kunnskapsdepartementet har gitt grønt lys til å starte prosjektering av Blått bygg ved Nord Universitet i Bodø.

Bakgrunnen for prosjektet er at lokala i dag verken er store nok, eller tilpassa dagens krav til funksjonalitet og standard for å kunne drive undervisning og forsking på høgt internasjonalt nivå.

Prosjektet omfattar 8000 kvm nybygg og 1680 kvm ombygging og rehabilitering.

Kostnaden til og med ferdig forprosjekt er berekna til 33 mill. kroner, medan styringsramma for heile prosjektet er rekna til 629 mill. kroner.

Les pressemeldinga frå Kunnskapsdepartementets om saka her.

Kontakt

×