Hulda Garborg har vokst

Publisert 14.02.2019

Tilbygget ved Hulda Garborgs hus ved Universitetet i Stavanger (UiS) er nå åpnet. Tilbygget gir etterlengtede tilleggslokaler til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Ved åpningen ble nybygget overlevert fra avdelingsdirektør Kjersti Sandvik i Statsbygg til Universitetet i Stavanger ved rektor Marit Boyesen. Hun stilte lokalene til disposisjon for Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved dekan Elaine Munthe.

Nybygget som nå er åpnet, men som ble tatt i bruk alt i desember i fjor, omfatter 1.980 kvm. I tillegg til undervisningsarealene, rommer tilbygget kontorer og nødvendige servicefunksjoner.

Utformingen av tilbygget gir brukervennlige og effektive arbeidsplasser. Det er åpent kontorlandskap med 39 plasser i tredje etasje. Andre etasje inneholder 26 cellekontor, og er beregnet for forskere med spesialbehov for slike kontorer. Servicefunksjonene er plassert i førsteetasje. Bygningens form gir stort volum og god utnyttelse arealene.

Byggeprosessen er gjennomført med utstrakt bruk av digitale hjelpemidler, spesielt aktiv bruk av bygningsinformasjonsmodellen (BIM). Den digitale modellen fikk så høy kvalitet at det ble besluttet å bruke den (dvs. BIMSync) som innsamlingsverktøy for forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon.

Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise med Kruse Smith AS som totalentreprenør, og er tegnet av KAP - Kontor for arkitektur og plan as. Tilbygget er levert innenfor en kostnadsramme på ca. 67 millioner kroner. Investeringen er finansiert av Statsbygg, og tilbakebetales av UiS i form av husleie.

Hulda Garborg

Huset låner sitt navn fra Hulda Garborg (1862-1934). Hun var en forfatter og kulturarbeider, og engasjert i målsaken, Det norske teater, folkevisedans og bunader. Hulda giftet seg med Arne Garborg i 1887, og brente da alt hun hadde skrevet av dikt og småstykker. Senere tok hun opp skrivingen igjen, og gav ut sin første bok i 1892. Hun har utgitt både romaner, dikt, skuespill, artikler og faktabøker. I september 2012 åpnet det Nasjonale Garborgsenter på Bryne. Senteret er en formidlingsarena som skal fremme interessen for dikterparet.

Kontakt

×