Jakter Europas beste kontor

Publisert 20.06.2019

Statsbygg er opptatt av å finne de beste kontorløsningene. 24. og 25. juni møtes en rekke europeiske statsbyggorganisasjoner til en konferanse i Oslo der dette er tema.

Både private og offentlige virksomheter i hele Europa leter etter nye og mer effektive kontorløsninger. En løsning som er i vinden for tiden er aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Det er mye diskusjon rundt hva slike løsninger innebærer og hva de krever av medarbeiderdeltagelse og ledelse.

- Gjennom vårt europeiske samarbeid med statsbyggerier i 23 land ønsker vi å komme nærmere en kunnskapsbasert forståelse av hva aktivitetsbaserte arbeidsplasser er på sitt beste. Vi vil kartlegge hvordan de best kan realiseres og utformes for å bli gode løsninger, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Målet er å utforme en kunnskapsbasert rapport, som kan brukes som en praktisk anvendbar guide for alle som planlegger en mer effektiv organisering av arbeidsplasser. Veiledningen skal være nyttig både for beslutningstagere og for praktikere.

Guiden skal inneholde beskrivelse av de beste eksemplene på tilrettelegging av arealer og prosesser, men også trekke lærdom fra tilfeller som ikke har vært vellykkede. I beskrivelsen brukes de europeiske organisasjonenes egne erfaringer om hva som gir best kvalitet og opplevelse for brukerne av kontorlokalene.

- Det er beregnet at 50 prosent av alle kontorarbeidsplasser i Europa står tomme til enhver tid. Dette er en enorm sløsing med ressurser og bidrar til å gjøre bygge- og eiendomsbransjen til en klimaversting, sier Nikolaisen.

Ekspertkonferanse i Oslo

24. og 25. juni 2019 er Statsbygg vertskap for konferansen «Kontorløsninger: Aktivitetsbaserte arbeidsplasser» i Oslo i regi av den europeiske organisasjonen PuRE-net (The Public Real Estate Network). PuRE-net er samarbeidsorganisasjonen for statsbyggerier i Europa, og statsbyggsjefen Harald Nikolaisen er for tiden president i organisasjonen.

Organisasjonen har engasjert den internasjonalt anerkjente eksperten Juriaan van Meel fra Nederland, for å utarbeide rapporten. Den skal beskriver både de beste fysiske kontorløsningene og de gode prosessene for lederansvar, deltakelse og medvirkning, for å finne fram til dem. Rapporten tar utgangspunkt i de forskjellige landenes erfaringer med aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

Et utkast til rapporten foreligger og skal diskuteres under seminaret. Den endelige rapporten presenteres i september på årsmøtet i PuRE-Net. Seminaret skal bidra til at rapporten blir vurdert og kommentert, før siste hånd legges på verket.

På konferansen deltar ved siden av van Meel, også direktør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF og psykolog og forsker Ane Gjerland fra Høgskulen på Vestlandet.

I PuRE-net deltar følgende 23 europeiske land: Belgia, Danmark, England, Estland, Finland, Frankrike, Island, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Skotland, Slovakia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland og Østerrike.

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×