Kvinnegarderobe på alle byggeplasser

Publisert 12.04.2019

Statsbygg stiller nå krav om separate garderober for kvinner og menn på alle sine byggeplasser. Målet er å endre byggebransjens etablerte praksis der fasilitetene ofte deles. 

Arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften krever som hovedregel separate garderober for begge kjønn. Men med relativt få kvinner på byggeplasser opp gjennom årene har det etablert seg en praksis i byggebransjen der egne garderober for kvinner har blitt etablert ved behov.

- Selv om vi har separate fasiliteter på mange byggeplasser i dag, er det ikke godt nok så lenge ikke alle har det. Praksisen er blitt en hvilepute både for oss og resten av bransjen. Nye krav til garderober vil bedre arbeidsforholdene for både kvinner og menn. Tiltak som dette kan også være med på å øke rekrutteringen av kvinner til en mannsdominert næring, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Kommunalminister Monica Mæland er glad for Statsbyggs nye krav.

- Dette er noe byggenæringen burde innført for lenge siden. Derfor er det svært gledelig at Statsbygg nå går foran. Behovet for egen garderobe er jo kanskje aller størst nettopp når det er få kvinner på en byggeplass. Jeg vil oppfordre resten av byggenæringen til å følge etter og få på plass fasiliteter som bør være en selvfølge i 2019, sier hun.

Intern kartlegging

Statsbygg vil fra våren 2019 kreve at det er separate garderober for kvinner og menn på alle byggeplasser. Kravet vil bli tatt inn i konkurransegrunnlaget for alle Statsbyggs byggeprosjekter.

Kravene kommer etter en intern kartlegging, som viser at flere av Statsbyggs byggeplasser i dag ikke har fasiliteter for begge kjønn. Statsbygg starter nå arbeidet med å sørge for at fasilitetene på disse byggeplassene kommer på plass så fort som mulig.

Garderobekravet er et av flere grep Statsbygg den seneste tiden har tatt for å gjøre arbeidsforholdene i byggeprosjektene sine enda bedre. På en byggeplass før jul gjennomførte Statsbygg en holdningskampanje mot sexisme, rasisme og homofobi.

Fremover vil denne holdningskampanjen bli gjennomført på alle Statsbyggs byggeplasser. Både trakassering og garderobekrav vil bli fulgt opp i Statsbyggs inspeksjoner av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Kontakt

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×