Et system for fremtiden

Publisert 29.03.2019

Schneider Electric Norge er tildelt kontrakten for systemet som skal gjøre Norges største universitetsbygg miljøvennlig og enkelt å drifte.

- Livsvitenskapsbygget skal være et fremtidsrettet bygg og et senter for undervisning, innovasjon og forskning ved universitetet i Oslo. Fremtidsrettet teknologi og infrastruktur vil også bli vektlagt for de tekniske systemene i bygget, sier prosjektdirektør i Statsbygg Per Roger Johansen.

Samtidig med ferdigstillingen av Livsvitenskapsbygget i 2024, starter arbeidet med å drifte og vedlikeholde bygget. SD-anlegget er en sentral driftskontroll som styrer, regulerer og overvåker de tekniske installasjonene i bygget, som for eksempel ventilasjon, varme, kjøling og lys.

- Vi har etterspurt måter moderne teknologi og innovative løsninger kan benyttes for å redusere driftskostnader og klimafotavtrykket for Livsvitenskapsbygget. Vi er sikre på at Schneider Electric Norge vil levere energieffektive løsninger som sikrer enkel drifting, lave kostnader, et godt smittevern og inneklima.

Kontrakten har en verdi på 52 millioner kroner.  Den er en del av en ny type kontraktstrategi Statsbygg benytter seg av på dette prosjektet.

- Vi inngår flere parallelle totalentrepriser med såkalt samspill. Målet er at denne kontraktsformen skal legge grunnlaget for en mer effektiv byggeprosess med lavere kostnader og raskere gjennomføringstid, understreker Johansen.

Det nye Livsvitenskapsbygget er Statsbyggs største og mest teknisk avanserte byggeprosjekt noen sinne. Samlet kostnadsramme er omlag syv milliarder kroner inkludert vitenskapelig utstyr. Det 66.700 kvadratmeter store bygget skal huse 1600 studenter og 1000 ansatte ved universitetet i Oslo, næringsliv og andre samarbeidspartnere. Livsvitenskapssatsingen er universitetets største satsning noensinne.

Bak fra venstre, Schneider Electric sitt nøkkelteam på prosjektet: Randi Mogerhagen, Qasim A. Perveez, Roar Hauge, Terje Warvik, Kjetil Kolltveit og Eric Grabner (prosjektleder). For Statsbygg: Kåre Johan Haarr (prosjektleder) og Per Roger Johansen (prosjektdirektør for Livsvitenskapsbygget). Foran fra venstre: Dag Otterstad (direktør for byggautomasjon i Schneider Electric) og Synnøve Lyssand Sandberg (byggherredirektør i Statsbygg). Foto: Trond A. Isaksen.

Kontaktpersoner

×