Naboskapsmøte - Tromsø museum

Publisert 17.01.2019

Det er stor interesse rundt planforslaget for det nye Tromsø museum. Både presse og publikum hadde møtte opp da Tromsø kommune inviterte til naboskapsmøte.

Forslagsstiller for planen er Mack Øst AS i samarbeid med Statsbygg og Universitetet i Tromsø, Det arktiske universitet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nytt Tromsø museum, nytt hotell og utvikling av Mack-kvartalet. I tillegg vil planen regulere «Kulturkvartalet» i henhold til nåværende bruk, mens Kunstforeningen med tilhørende vaktmesterbolig (Musègata 4) foreslås regulert til bevaring.

Mangler plass

Dagens museum har begrensede arealer til permanente og midlertidige utstillinger. Dette hindrer museet i å formidle vesentlige temaer for regionen. Regjeringen har vedtatt at Tromsø museum skal får en samlet løsning i Tromsø sentrum med nytt felles utstillings- og magasinbygg. Kunnskapsdepartementet besluttet i 2017 lokalisering til Mack-tomta. Da plassering av det nye museumsbygget ble bestemt, uttalte daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen følgende:

«Museet skal være en verdensledende institusjon. Jeg er glad for at vi har funnet en løsning som universitetet og byen kan være stolte av. Museets plassering vil være viktig for utviklingen av Tromsø by.»

Skisseprosjektet til det nye museet skal etter planene være klart i løpet av 2018, og det planlegges byggestart i 2020. Museet er kostnadsberegnet til rundt 1,8 milliarder kroner.

Kontakt

×