Nye Statsbygg-prosjekter i statsbudsjettet

Publisert 07.10.2019

Vikingtidsmuseet er et av prosjektene som får klarsignal når det foreslås å bruke 5,7 milliarder kroner til prosjektering og bygging i statsbudsjettet 2020. 

- Forslaget til statsbudsjett gjør det mulig for oss å starte flere nye prosjekter neste år, forteller Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. - De er alle viktige prosjekter og noen av dem er etterlengtet.

Nikolaisen trekker særlig fram at det er gitt oppstartsbevilgning til Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo. – Dette er et prosjekt som vil gjøre det mulig å ta vare på og vise fram unike kulturminner i verdensklasse. Totalt vil det det nye Vikingtidsmuseet koste rundt 2,1 milliarder kroner.

Fra fengsel til campus

I budsjettforslaget ligger det også inne 17 millioner kroner til oppstart av rehabilitering av Ila fengsel. Prosjektet har en kostnadsramme 353 mill. kroner, og en forventet ferdigstillelse er 2. halvår 2022. Videre foreslås det 170 millioner kroner til forberedende sikkerhetsrelaterte arbeider i prosjekt nytt regjeringskvartal i 2020.

Det foreslås også å bevilge 15 millioner kroner til prosjektering av nytt fengsel i Oslo, 40 millioner til Campus NTNU og 55 millioner kroner til Ocean Space Center i Trondheim.

For eiendommer utenfor husleieordningen, omdisponeres 35 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold og rehabilitering av kulturhistoriske eiendommer. Dette er en økning på 15 millioner kroner i forhold til 2019. I 2020 vil Rosenkrantztårnet bli prioritert, slik at arbeidet kan ferdigstilles i 2021.

Statsbygg jobber med rehabilitering av Nationaltheatret. I budsjettforslaget foreslås 78 millioner kroner til videreføring av prosjekteringen. Prosjekteringen av Tromsø Museum ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, videreføres med 23 millioner kroner, og forprosjekt for Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo videreføres med 4 millioner kroner.

Total bevilgning til videreføring av ordinære byggeprosjekter er 799,7 mill. kroner. Dette gjelder blant annet nytt museumsbygg for Saemien Sijte på Snåsa (29,8 mill. kroner), Agder fengsel avdeling Froland (73,4 mill. kroner) og Agder fengsel avdeling Mandal (41,7 mill. kroner).

Kontakt

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×