Ocean Space Laboratories kan bygges på Tyholt

Publisert 26.06.2019

En ny rapport bekrefter at det er mulig å realisere et nytt senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling på dagens tomt i Trondheim. 

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å bistå i avklaringsfasen for byggingen av Ocean Space Laboratories. Dersom senteret blir vedtatt bygget vil det erstatte dagens marintekniske forskningssenter på Tyholt og bli et moderne senter for forskning, teknologiutvikling og utdanning for NTNU og SINTEF.

Som en del av oppdraget har Statsbygg utarbeidet en rapport, som beskriver de overordnede rammene for prosjektet (OFP-rapport).

Rapporten bekrefter at det mulig å realisere Ocean Space Laboratories på eksisterende tomt på Tyholt. Dermed kan planleggingsarbeidet gå videre.

I rapporten har Statsbygg, i samarbeid med NTNU og SINTEF, redusert arealet med 10 prosent sammenlignet med tidligere beregninger.

Statsbygg har nå oversendt den ferdige rapporten til departementet for behandling. Et eventuelt forprosjekt er avhengig av en bevilgning fra Stortinget.

Dersom det blir vedtatt bygget vil Ocean Space Laboratories bli viktig for verdiskapingen i havnæringene de neste tiårene. Senteret planlegges med flere våte laboratorier i form av store basseng der man kan teste og forske på modeller av for eksempel plattformer og båter. I tillegg planlegges det laboratorier der man kan teste ulike typer motorer og konstruksjoner med stor vekt på klima og miljø. Konseptet omfatter også infrastruktur og testmuligheter i sjøen i Trondheimsfjorden, Hitra/Frøya og Ålesund-området.

Kontakt

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
Stig Petter Pettersen
Spesialrådgiver
Mob. 99561535
Send e-post
×