Sirkulærøkonomi på Adamstuen

Publisert 27.11.2019

Fikk du ikke plass på Statsbyggs frokostmøte om ombruk i byggenæringen? Da kan du lese alle presentasjonene her!

120 interesserte møtte opp til frokostmøtet «Ombruk! Men hvordan?». 

I Veterinærhøgskolens lokaler på Adamstuen i Oslo fortalte direktør for faglige ressurssenter, Anders Fylling, om Statsbyggs miljøstrategi. Han viste også eksempler på utfordringer og løsninger knyttet til sirkulærøkonomi i byggenæringen.

Statsbyggs miljørådgiver Elin Hansen delte sine erfaringer med gjenbruk av bygg og bygningsdeler i det nye regjeringskvartalet. Hun satt også i et tverrfaglig panel fra byggenæringen, som diskuterte viktigheten av gode systemer, arkitektens rolle og kontraktstrategier som støtter sirkulære byggeprosesser.

Frokostmøtet var et at Statsbyggs faglige bidrag til Oslo arkitekturtriennale 2019. Det ble avsluttet med en orientering om og befaring på Adamstuen.

Statsbygg jobber for tiden med salg og etterbruk av de statlige eiendommene her. Mulighetsstudier viser at eiendommene kan utvikles til mange ulike formål og har stort potensiale for god gjenbruk.

×