Sjef for bygg med mening

Publisert 28.02.2019

En av de mest utfordrende og spennende lederstillingene innen prosjektgjennomføring skal besettes. Er du Statsbyggs nye byggherredirektør?

Statsbygg søker en engasjert og erfaren direktør til Byggherreavdelingen. Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Over 890 engasjerte og dyktige medarbeidere i Statsbygg, bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i utlandet.

Statsbyggs byggherredirektør leder en avdeling som til enhver tid arbeider med mer enn 100 større og mindre byggeprosjekter. Statsbygg bygger blant annet universitetsbygg, høgskoler, fengsler, museer, trafikkstasjoner og ambassader, og byggherredirektøren er ansvarlig for å ferdigstille 10-20 prosjekter hvert år. De største prosjektene akkurat nå er det nye Regjeringskvartalet, Campus Ås, Nytt Nasjonalmuseum og Livsvitenskapsbygget på Blindern.

Byggherredirektøren skal sikre gode relasjoner og et godt samarbeid med Statsbyggs oppdragsgivere, og tar ansvaret for at Statsbyggs byggherreoppdrag gjennomføres på en effektiv og kundeorientert måte. Byggherredirektøren skal bidra i strategiarbeidet for Statsbygg og iverksette strategiene i sin avdeling. Gjennom prosjektene skal byggherredirektøren sørge for at Statsbygg bidrar til utvikling av bygge- og eiendomsbransjen og er en pådriver innenfor miljø, SHA, arbeidsvilkår og seriøsitet i bransjen.

Byggherredirektøren leder en avdeling med sentrale lederfunksjoner som prosjekteiere, prosjektledere og prosjektstyrere, og skal bidra med kvalitetsstyring, erfaringsoverføring og kompetansebygging innen prosjektfaget. Byggherreavdelingen har 120 medarbeidere. Byggherredirektøren rapporterer til administrerende direktør og inngår i Statsbyggs toppledergruppe.

×