Skal gjøre statens lokaler enda bedre

Publisert 01.11.2019

Statsbygg skal få råd av Asplan Viak og Gottlieb Paludan Architects i arbeidet med å utvikle og modernisere statlige lokaler. 

I offentlig sektor er det økende krav om modernisering og ressurseffektivisering. Nå har Statsbygg inngått rammeavtaler med Asplan Viak AS og Gottlieb Paludan Architects AS om rådgivningstjenester knyttet til statlig lokalbruk.

- Noen av Statsbyggs viktigste oppgaver er å gi statlige virksomheter gode og fleksible lokaler, og å bidra til at de bruker arealene sine effektivt. Nå har vi fått dyktige rådgivere med oss på laget, slik at vi kan gjøre dette arbeidet enda bedre enn i dag, sier Hege Maria Eriksson, direktør for rådgivning og tidlig fase i Statsbygg.

Rammeavtalene skal styrke Statsbygg som rådgiver, byggherre og tilbyder av lokaler. Asplan Viak og Gottlieb Paludan Architects skal bistå Statsbygg i å utvikle lokaler og arbeidsplasser i tråd med virksomhetenes strategiske utvikling, både når det gjelder råd om anskaffelser i det private markedet og utvikling av formålsbygg.

Statsbygg anslår at rammeavtalene vil være verdt ca. 70 millioner kroner over fire år.

Arbeidet med rammeavtalene startet da Statsbygg i fjor arrangerte en dialogkonferanse for å få innspill fra markedet. Et av hovedmålene med konferansen var at leverandører fra ulike fag skulle komme sammen i team som utfyller hverandre.

Asplan Viak og Gottlieb Paludan Architects har med seg følgende firmaer i sine team: 

Asplan Viak, IARK AS, Knowit AS og Mellomrom Arkitekturpsykologi AS.

Gottlieb Paludan Architects, ÅF Digital Solutions AS og Nice Industridesign AS.

Hege Maria Eriksson
Direktør rådgivning og tidligfase
Mob. 92445089
Send e-post
Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×