Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

Publisert 20.02.2019

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen.

Nationaltheatrets behov for oppussing har vært mye omtalt de seneste årene. Kulturdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide forprosjekt for rehabiliteringen av Nationaltheatret.

- Nationaltheatret er en viktig del av vår felles kulturarv, og vår nasjonale hovedscene. Vi skal sikre at også framtidens publikum skal få oppleve scenekunst av høyeste kvalitet i Nationaltheatret. Jeg er veldig glad for den gode framdriften i prosjektet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Statsbygg har i samarbeid med teatret utarbeidet en rekke forbedringstiltak og søker nå etter en prosjekteringsgruppe til å lage skisseprosjektet for teatret.

- Vi skal gjøre en av Norges aller viktigste kulturbygninger like flott som den en gang var. Samtidig skal vi legge til rette for moderne teaterdrift i et gammelt hus. Skisseprosjektet er et viktig steg i dette arbeidet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Skisseprosjektet skal belyse hvordan oppussingen best kan gjøres og anbefale konkrete løsninger. Gruppen Statsbygg søker etter skal blant annet inneholde arkitekt, landskapsarkitekt og rådgivende ingeniører innen flere fag. Interesserte grupper skal først gjennom en prekvalifisering der minimum 5 grupper vil bli plukket ut til å delta i konkurransen.

- Vi gleder oss over at teatret, som er en arkitektonisk perle i Norge, igjen skal skinne. Nå skal vi også finne løsningene som vil gjøre det til et nasjonalteater for framtiden, sier Thomas Gunnerud, prosjektleder på Nationaltheatret.

Planlagte tiltak

Oppussingen av Nationaltheatret vil føre til en rekke forbedringer både for publikum og ansatte.

Fasader, tak og resten av bygningen skal rehabiliteres. Antikvariske områder skal restaureres. Tekniske anlegg skal skiftes ut.

Statsbygg har også fått oppdrag om et eget prosjekt for brukerutstyr, som blant annet omfatter utskifting av sceneteknisk utstyr og rehabilitering av kulturhistoriske møbler.

Prosjekteringsgruppa skal også foreslå hvordan det best kan bygges opptil 2500 kvm. under bakken ved teatrets hovedinngang. Disse arealene skal blant annet romme produksjonstekniske funksjoner.

Det er også planlagt å bygge en mindre paviljong nord-øst for teatret, som blant annet skal løse adkomsten til bygget under bakken.

Etter ombygningen skal teatret kunne tilby publikum flere forestillinger i et rikere repertoar. Hovedscenen skal få et bevegelig scenegulv, bakscenen vil bli utvidet med bedre plass til kulisser, og siktlinjene i salen og akustiske forhold skal forbedres. Både publikumsfasilitetene og den universelle utformingen vil bli bedre.

Prosjekteringsgruppen forventes å være på plass før sommeren. Skisseprosjektet skal være ferdig våren 2020.

×