Søk Summer Internship!

Publisert 17.01.2019

Søk innen 20. januar for muligheten til å være Summer Intern hos oss i 2019! Hver sommer gir vi 30 studenter muligheten til å utvikle sin kompetanse innen sitt fagfelt gjennom vårt Internship. 

Gjennom sommeren får studentene løse faglige utfordringer med veiledning fra en fadder og et sterkt fagmiljø. I tillegg til arbeidserfaring får studentene relevante kurs, befaring på byggeprosjekter og sosiale arrangementer. Internshipet er derfor en god arena for å bygge nettverk på tvers av utdanningsinstitusjoner og fagområder.

Som statens byggherre er det et stort spenn i problemstillingene som skal løses. Alle studenter kan søke, men det er spesielt relevant med studenter innen ingeniørfag, arkitektur, økonomi, revisjon, areal- og planfag, juridiske fag, eiendomsfag, kommunikasjon, SHA/HMS, HR og IKT. Internsprogrammet passer for studenter som har igjen 1-2 år av sin masterutdanning.

Interns vil få tilhørighet i en av våre fem avdelinger; Byggherreavdelingen, Eiendomsavdelingen, Faglig ressurssenter, Rådgivning og tidligfase eller Økonomi- og virksomhetsstyringsavdelingen. I tillegg skal vår Kommunikasjonsstab ha en egen intern. Det kan bli aktuelt at vår stab for internrevisjon også tar imot en summer intern. Det er et lønnet internship som varer i åtte uker, fra 17.06.19 til 09.08.19, hvorav uke 28 og 29 i juli er ferie.

Kontakt

×